# CPU RAM STORAGE TRAFFIC IP price buy
VPS T1 1 CORE 1 GB 40 GB - به تعداد مورد نیاز 85.000 T سفارش
VPS T2 1 CORE 2 GB 60 GB - به تعداد مورد نیاز 100.000 T سفارش
VPS T3 2 CORE 2 GB 80 GB - به تعداد مورد نیاز 120.000 T سفارش
VPS T4 2 CORE 3 GB 120 GB - به تعداد مورد نیاز 145.000 T سفارش
VPS T5 4 CORE 4 GB 180 GB - به تعداد مورد نیاز 190.000 T سفارش
VPS T6 4 CORE 6 GB 500 GB - به تعداد مورد نیاز 295.000 T سفارش
VPS T7 4 CORE 8 GB 500 GB - به تعداد مورد نیاز 299.000 T سفارش
VPS T8 4 CORE 8 GB 750 GB - به تعداد مورد نیاز 360.000 T سفارش
VPS T9 6 CORE 16 GB 1 TB - به تعداد مورد نیاز 440.000 T سفارش
# CPU RAM STORAGE TRAFFIC IP price buy
VPS N1 2 CORE 4 GB 30 GB - به تعداد مورد نیاز 180.000 T سفارش
VPS N2 4 CORE 6 GB 60 GB - به تعداد مورد نیاز 260.000 T سفارش
VPS N3 6 CORE 8 GB 90 GB - به تعداد مورد نیاز 370.000 T سفارش

برای درخواست مشاوره فنی رایگان در خصوص سرویس های سروراختصاصی، مجازی و هاستینگ شماره تماس خود را وارد نماییدو یا با شماره 48655 تماس حاصل فرمایید.

ویژگی های متمایز سرور مجازی پرسرعت (با هارد SSD)

• تحویل آنی سرور مجازی پرسرعت (با هارد SSD)

• کنترل پنل اختصاصی

• قابلیت ارتقا سرور مجازی پرسرعت (با هارد SSD) در هر ساعت شبانه روز