# پردازنده رم دیسک ترافیک IPv4 IPv6 قیمت (تومان) خرید
VPS - SATA01 1 vCore 1 GB 40 GB SATA 100 GB تا 4 عدد دارد 175,000 سفارش
VPS - SATA02 1 vCore 2 GB 40 GB SATA 100 GB تا 4 عدد دارد 200,000 سفارش
VPS - SATA03 2 vCore 2 GB 80 GB SATA 100 GB تا 4 عدد دارد 350,000 سفارش
VPS - SATA04 2 vCore 4 GB 120 GB SATA 100 GB تا 4 عدد دارد 480,000 سفارش
VPS - SATA05 4 vCore 4 GB 120 GB SATA 100 GB تا 4 عدد دارد 600,000 سفارش
VPS - SATA06 4 vCore 8 GB 200 GB SATA 100 GB تا 4 عدد دارد 800,000 سفارش
VPS - SATA07 6 vCore 12 GB 200 GB SATA 100 GB تا 4 عدد دارد 1,050,000 سفارش
VPS - SATA08 6 vCore 16 GB 320 GB SATA 100 GB تا 4 عدد دارد 1,350,000 سفارش
VPS - SATA09 8 vCore 16 GB 320 GB SATA 100 GB تا 4 عدد دارد 1,500,000 سفارش
VPS - SATA10 8 vCore 24 GB 320 GB SATA 100 GB تا 4 عدد دارد 1,700,000 سفارش
# پردازنده رم دیسک ترافیک IPv4 IPv6 قیمت (تومان) خرید
VPS - SSD01 1 vCore 1 GB 25 GB SSD 100 GB تا 4 عدد دارد 200,000 سفارش
VPS - SSD02 1 vCore 2 GB 25 GB SSD 100 GB تا 4 عدد دارد 225,000 سفارش
VPS - SSD03 2 vCore 2 GB 50 GB SSD 100 GB تا 4 عدد دارد 375,000 سفارش
VPS - SSD04 2 vCore 4 GB 75 GB SSD 100 GB تا 4 عدد دارد 500,000 سفارش
VPS - SSD05 4 vCore 4 GB 75 GB SSD 100 GB تا 4 عدد دارد 600,000 سفارش
VPS - SSD06 4 vCore 8 GB 100 GB SSD 100 GB تا 4 عدد دارد 800,000 سفارش
VPS - SSD07 6 vCore 12 GB 150 GB SSD 100 GB تا 8 عدد دارد 1,150,000 سفارش
VPS - SSD08 6 vCore 16 GB 200 GB SSD 100 GB تا 8 عدد دارد 1,400,000 سفارش
VPS - SSD09 8 vCore 16 GB 250 GB SSD 100 GB تا 8 عدد دارد 1,700,000 سفارش
VPS - SSD10 8 vCore 24 GB 250 GB SSD 100 GB تا 8 عدد دارد 1,900,000 سفارش
# پردازنده رم دیسک ترافیک IPv4 IPv6 قیمت (تومان) خرید
VPS - NVMe02 1 vCore 2 GB 25 GB NVMe 100 GB تا 4 عدد دارد 275,000 سفارش
VPS - NVMe04 2 vCore 4 GB 50 GB NVMe 100 GB تا 4 عدد دارد 525,000 سفارش
VPS - NVMe06 4 vCore 8 GB 75 GB NVMe 100 GB تا 4 عدد دارد 925,000 سفارش
VPS - NVMe07 6 vCore 12 GB 100 GB NVMe 100 GB تا 8 عدد دارد 1,350,000 سفارش
VPS - NVMe09 8 vCore 16 GB 150 GB NVMe 100 GB تا 8 عدد دارد 2,000,000 سفارش
# پردازنده رم دیسک ترافیک IPv4 IPv6 قیمت (تومان) خرید
VDS - SATA01 12 vCore 24 GB 320 GB SATA 100 GB تا 16 عدد دارد 1,900,000 سفارش
VDS - SATA02 12 vCore 32 GB 320 GB SATA 100 GB تا 16 عدد دارد 2,100,000 سفارش
VDS - SATA03 16 vCore 32 GB 320 GB SATA 100 GB تا 16 عدد دارد 2,300,000 سفارش
VDS - SATA04 16 vCore 48 GB 320 GB SATA 100 GB تا 16 عدد دارد 2,700,000 سفارش
VDS - SATA05 24 vCore 48 GB 320 GB SATA 100 GB تا 16 عدد دارد 3,200,000 سفارش
VDS - SATA06 24 vCore 72 GB 320 GB SATA 100 GB تا 16 عدد دارد 3,800,000 سفارش

برای درخواست مشاوره فنی رایگان در خصوص سرویس های سروراختصاصی، مجازی و هاستینگ شماره تماس خود را وارد نماییدو یا با شماره 48655 تماس حاصل فرمایید.

ویژگی های متمایز سرور مجازی پرسرعت (با هارد SSD)

• تحویل آنی سرور مجازی پرسرعت (با هارد SSD)

• کنترل پنل اختصاصی

• قابلیت ارتقا سرور مجازی پرسرعت (با هارد SSD) در هر ساعت شبانه روز