# CPU RAM STORAGE TRAFFIC IP PORT price buy
VPS T1 1 CORE 1 GB 40 GB 20GB به تعداد مورد نیاز up to 10GB 120.000 T سفارش
VPS T2 1 CORE 2 GB 50 GB 20GB به تعداد مورد نیاز up to 10G 140.000 T سفارش
VPS T3 2 CORE 2 GB 80 GB 20GB به تعداد مورد نیاز up to 10G 168.000 T سفارش
VPS T4 2 CORE 3 GB 120 GB 20GB به تعداد مورد نیاز up to 10GB 205.000 T سفارش
VPS T5 4 CORE 4 GB 180 GB 20GB به تعداد مورد نیاز up to 10GB250.000 T سفارش
VPS T6 4 CORE 6 GB 500 GB 20GB به تعداد مورد نیاز up to 10GB375.000 T سفارش
VPS T7 4 CORE 8 GB 750 GB 20GB به تعداد مورد نیاز up to 10GB450.000 T سفارش
VPS T8 6 CORE 16 GB 1 TB 20GB به تعداد مورد نیاز up to 10GB520.000 T سفارش
# CPU RAM STORAGE TRAFFIC IP PORT price buy
VPS N1 2 CORE 4 GB 30 GB 20GB به تعداد مورد نیازup to 10GB245.000 T سفارش
VPS N2 4 CORE 6 GB 60 GB 20GB به تعداد مورد نیاز up to 10GB350.000 T سفارش
VPS N3 6 CORE 8 GB 90 GB 20GB به تعداد مورد نیاز up to 10GB480.000 T سفارش

برای درخواست مشاوره فنی رایگان در خصوص سرویس های سروراختصاصی، مجازی و هاستینگ شماره تماس خود را وارد نماییدو یا با شماره 48655 تماس حاصل فرمایید.

ویژگی های متمایز سرور مجازی پرسرعت (با هارد SSD)

• تحویل آنی سرور مجازی پرسرعت (با هارد SSD)

• کنترل پنل اختصاصی

• قابلیت ارتقا سرور مجازی پرسرعت (با هارد SSD) در هر ساعت شبانه روز